המתודה להגשמת חלומות

תהליכי הגשמת חלומות בסינרגיה משולים לחמניה פורחת באור השמש.
לכל חלק בתרשים יש משמעות בתהליך ועולות בו שאלות מתאימות לאותו שלב.
פעמים רבות שאלות הקשורות בשלב אחד הופכות להיות רלוונטיות גם בהמשך הדרך ואפשר לחזור אליהן.