סינרגיה בקהילה

חלום אחד בונה קהילה שלמה.

מטרתה של סינרגיה בפעילות הקהילתית היא הצמחת היוזמה והמעורבות בקרב התושבים והענקת היכולת להשפיע לאנשים מכל גיל באשר הם. לשם כך פועלת סינרגיה על פי מודלים של שיתוף ציבור המטפחים קשר חיובי בין הממסד לקהילה, אמון הדדי ואחריות משותפת על הסביבה והחברה.

העבודה הקהילתית היא המטרייה לחיבור בין ארבעת כנפי הפעולה של סינרגיה לשם הגשמה של חלומות:
תושבים ותושבות, העסקים הקטנים בקהילה, מסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ומוסדות הקהילה.פעילות סינרגיה מתמקדת בשכונות ומושבים ובשיתוף פעולה עם מוסדות קהילה כגון – ועד מקומי, אגודות מושבים, מינהלים קהילתיים ומתנ"סים וגורמים עירוניים או מועצתיים הפועלים ברמה השכונתית או המושבית.
אלו ארבע הצעות של סינרגיה להגשמת חלומות בקהילה

 

ליווי קהילתי לערים, ישובים ומינהלים קהילתיים

סינרגיה מציעה את שירותיה בהנחייה והוצאה לפועל של פרויקטים קהילתיים -שכונתיים, ישוביים או עירוניים העוסקים בשינוי תרבות והתנהגות ובשותפות בין הקהילה למוסדותיה

הגשמת חלומות בגיל הזהב

סדרה של עשרה מפגשים שמתחילים בהיכרות עם הכוחות והחלומות בקבוצה והאפשרויות הגלומות בה לקידום חלומותיהם האישיים של המשתתפים וממשיכים לגיבוש של חלום או יוזמה משותפים שיצאו לפועל בסיום התהליך

שוק קהילתי

ליווי מינהלים קהילתים, יישוביים ועיריות ביצירת אירועי גיוס מתנדבים למטרות קהילתיות מקומיות - של תושבים ושל מוסדות החינוך, הקהילה והתרבות ולחיבור המוסדות לצרכים והרעיונות של הציבור

סדנת חלומות קהילתית

סינרגיה מציעה שותפות לערים, יישובים ומינהלים קהילתיים בשינוי תפיסת השירות לקהילה והקמה של סדנאות חלומות לקהילה - חממות לפיתוח יזמות בכל גיל המרכזות פעילויות קהילתיות וחינוכיות ייחודיות שתואמות את צרכי הקהילה ואופיה